Čerpáme z našich koreňov

Výroba – efektívne využívanie zdrojov

Icon
Banner Image
Čas na inteligentné jedlo

Ako líder v oblasti spracovania zemiakov s 51 závodmi po celom svete sme zodpovední za to, aby sme boli na ceste k nízkouhlíkovej ekonomike. Zoznámte sa s našimi snahami o zlepšenie efektívnosti zdrojov.

Efficient Use Of Resources
Aby bola modrá planéta zelenšia
Aby bola modrá planéta zelenšia

V rokoch 2016-2019 sme celosvetovo znížili emisie CO2 na tonu hotového výrobku o 4 %. A do roku 2030 sme odhodlaní dosiahnuť ešte lepšie výsledky:
- výrazné zníženie emisií C02 o 50 %
- zníženie emisií CO2 o 30 % v dôsledku logistických činností

Zelená energia
Zelená energia

80 % našich tovární na hranolčeky na celom svete už má implementovanú technológiu na opätovné využitie energie vo výrobnom procese. Do roku 2030 bude 100 % závodov plne využívať obnoviteľnú energiu.
Náš závod v Strzeline (Poľsko) bude prvou továrňou v Európe, ktoré bude využívať 100 % zelenú elektrinu vďaka ambicióznemu projektu Solar Park: 11 500 panelov.

Zelené obaly
Zelené obaly

Podporujeme obehové hospodárstvo a pripojili sme sa k programu New Plastics Economy Global Commitment iniciovanému nadáciou Ellen MacArthur Foundation.
Dnes je 95 % všetkých obalových materiálov recyklovateľných (účinnosť recyklácie sa môže v jednotlivých krajinách líšiť).
Do roku 2025 bude 100 % obalov McCain recyklovateľných, opätovne použiteľných alebo kompostovateľných.

Vedeli ste to?

V maloobchode: - 20 % plastov *.
V gastronómii: prechod z bieleho na hnedý kartónový obal (100 % recyklovateľný, vyrobený z recyklovaného papiera)
* Hmotnosť plastu - celkové ročné zníženie v júni 2021 v porovnaní s rokom 2019.

100 % dobré
100 % dobré

Naša snaha vytvoriť potraviny šetrné k planéte zahŕňa program nulového odpadu. Nula. Zero. Cero. Null. Z každého zemiaka chceme dostať to najlepšie. Ako? Tým, že menšie zemiaky, z ktorých sa nedajú pripraviť hranolčeky, spracujeme na špeciality, ako sú zemiakové placky alebo zemiaková kaša. Vyrábame škrob pre priemyselné použitie (napríklad na poťahovanie papiera), krmivo pre zvieratá a spracovávame nejedlé časti zemiakov a ich šupky na bioplyn, ktorým zásobujeme naše závody.
Takto zostáva menej ako 2 % celkového organického a anorganického odpadu (napríklad kovy, lepenky, plasty). Do roku 2025 chceme odstrániť aj zvyšok odpadu.

Čerpáme z našich koreňov

NÁVRAT KU VŠETKÝM NAŠIM ZÁVÄZKOM