Čerpáme z našich koreňov

Inteligentné a udržateľné poľnohospodárstvo

Icon
Banner Image
Inteligentné a udržateľné poľnohospodárstvo je v našich rukách

Aby sme mohli čeliť výzvam zajtrajška, musíme konať a robiť to zároveň správnym spôsobom.
Zoznámte sa s našimi opatreniami šetrnými k planéte, ktoré boli prijaté na ochranu prírodných zdrojov a poskytujú pestovateľom prostredie vhodné pre budúcnosť.

Sustainable Agriculture
Osvedčené postupy v spolupráci s farmármi
Osvedčené postupy v spolupráci s farmármi

Farmári sú naši partneri. Preto s našimi 1 600 pestovateľmi podpisujeme dlhodobé zmluvy, ktoré im zabezpečujú dlhodobé partnerstvo a férový príjem.

Vedeli ste, že...?

Naši pestovatelia sa s nami delia o lásku k zemiakom. To je dôvod, prečo 80 % z nich s nami spolupracuje už viac ako 10 rokov... a niektorí viac ako 3 generácie!

Osvedčené postupy v oblasti ochrany životného prostredia
Osvedčené postupy v oblasti ochrany životného prostredia

100 % našich zemiakov sa pestuje v kontinentálnej Európe a všetky pochádzajú od certifikovaných výrobcov GAP. Čo je certifikát GAP (Good Agricultural Practice)? Zabezpečuje bezpečnosť potravín, vysledovateľnosť, udržateľnosť životného prostredia, biodiverzitu a zdravie pôdy.
McCain tiež poskytuje pestovateľom poradenstvo a technickú podporu. Naši terénni pracovníci, agronómovia a technici často navštevujú farmy a spolupracujú s pestovateľmi, aby im poskytli tie najlepšie možnosti pre pestovanie zemiakov v súlade s rešpektovaním životného prostredia.

V blízkosti polí
V blízkosti polí

Prečo sa naše továrne nachádzajú na severe Európy? Odpoveď sa skrýva v pôde: pretože je to jedno z najlepších miest v Európe na pestovanie zemiakov.
Naše továrne sa nachádzajú menej ako 150 km od zemiakových polí, aby sme zabezpečili čerstvosť plodín, znížili náklady na dopravu a emisie CO2.

Pilotné farmy, miesto na inovácie
Pilotné farmy, miesto na inovácie

Od roku 2016 identifikovalo 13 pilotných fariem v celej Európe najlepšie poľnohospodárske postupy na pestovanie zemiakov.
Ich ciele? Optimalizácia výnosov, zlepšenie ochrany pôdy, biodiverzity, identifikácia nových postupov a nových technológií. A po schválení sme tieto zlaté znalosti rozšírili do našej komunity pestovateľov.

Účel: regeneratívne poľnohospodárstvo
Účel: regeneratívne poľnohospodárstvo

McCain sa zaväzuje, že do roku 2030 bude na 100 % celosvetovej plochy, na ktorej sa pestujú McCain zemiaky (takmer 150 000 hektárov), využívať regeneratívne poľnohospodárske postupy.

Čo tým myslíme?
Ide o súbor pestovateľských techník, ktoré: zlepšujú a obnovujú agronomický potenciál pôdy, aby bola odolnejšia, zachovávajú biodiverzitu, znižujú emisie skleníkových plynov, majú za cieľ minimalizovať využitie vstupov pri zbere, a to pri zachovaní pravidelnej produkcie.

Tieto postupy pozostávajú napríklad zo zníženia hĺbky obrábania pôdy, pokrytia pôdy medzi dvoma plodinami rastlinami alebo kvetmi, poskytnutia väčšieho úkrytu pre vtáky a včely, technológií na zníženie používania pesticídov, hnojív a vody
a podobne.

 

Polia plné príležitostí

Vďaka nášmu videu sa ocitnete v Holandsku a dozviete sa, ako jeden z našich pestovateľov udržiava rovnováhu v prírode. Kvety, hmyz a úžasné zemiaky spolu žijú v harmónii.

Čerpáme z našich koreňov

NÁVRAT KU VŠETKÝM NAŠIM ZÁVÄZKOM